Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

Wykaz grup: rok szkolny 2017 - 2018

Oddziały Przedszkolne w Rosku – 59 dzieci

Godziny otwarcia: 7:00 -15:00

Liczba oddziałów - trzy

I 2.5, 3  - latki: 18 dzieci

II 4 i 5 - latki: 21 dzieci

III 6 – latki: 20 dzieci

Kadra pedagogiczna:

Magdalena Plich – wychowawca dzieci najmłodszych.

Justyna Puślecka – wychowawca grupy dzieci czteroletnich i pięcioletnich.

Marta Swadzyniak - wychowawca grupy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

Katecheta – Mirosława Małycha

Logopeda – Elwira Mąka

Pedagog szkolny – Sylwia Janasek – Świerniak

Zajęcia z języka angielskiego – Joanna Górzna

Zajęcia umuzykalniające - Anna Machmar

 

Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku - Zamiejscowy Oddział Przedszkolny we Wrzeszczynie

Wykaz grup: rok szkolny 2017 - 2018

Zamiejscowy Oddział Przedszkolny we Wrzeszczynie – 23 dzieci

Godziny otwarcia: 8:00-13:00

Liczba oddziałów - jeden

I 3, 4, 5 i 6 – latki: 23 dzieci

 

Kadra pedagogiczna:

Estera Kasior – wychowawca grupy mieszanej, oddział zamiejscowy we Wrzeszczynie

Katecheta – Mirosława Małycha

Logopeda – Elwira Mąka

Pedagog szkolny – Sylwia Janasek – Świerniak

Zajęcia z języka angielskiego – Joanna Górzna

Zajęcia umuzykalniające - Anna Machmar

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 07.12.2017 do 21.12.217r w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku przeprowadzona zostanie ewaluacja zewnętrzna w zakresie:

- Dzieci nabywają wiadomości umiejętności określone w podstawie programowej.

- Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Zajęcia dydaktyczne

Rytmika

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem."

Emil Jaques-Dalcroze

Ogólne założenia rytmiki

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.

W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

 

Rytmika w naszym przedszkolu prowadzona jest w każdą środę przez panią Annę Machmar.

Czas trwania zajęć:

- grupa 2,5-3 latków – 15 minut

- grupa 4-5 latków – 30 minut

- grupa 5-6 latków – 30 minut

Zajęcia z języka angielskiego

W naszym przedszkolu prowadzone są również zajęcia z języka angielskiego.  Nauka języka obcego w przedszkolu odbywa się przez osłuchiwanie się i zabawę.

 

Zajęcia z języka angielskiego mają zapewnić dzieciom:

  • osłuchanie się z językiem obcym poprzez przebywanie w środowisku, w którym jest on używany,
  • rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego;
  • kształtowanie zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego.

 

Zajęcia te prowadzone są w każdą środę przez panią Joannę Górzną.

 

Czas trwania zajęć:

- grupa 2,5-3 latków – 15 minut

- grupa 4-5 latków – 30 minut

- grupa 5-6 latków – 30 minut

Aktualności

Położenie i kontakt

KONTAKT:

DYREKTOR SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

ul. Powstańców Wlkp. 15

64-730 Wieleń

Tel/fax. +48 67 256 36 44

e-mail: sprosko@interia.pl

http://sprosko.pl

Adres przedszkola w Rosku

Przedszkole w Rosku

ul. Powstaców Wlkp. 26

64-730 Wieleń

tel. 67 256 37 95

Organ prowadzący

Gmina Wieleń

ul. Kościuszki 34

64-730 Wieleń

Tel. +48 67 256 11 70

http://www.wielen.pl

 

 

 

 

 

Adres przedszkola we Wrzeszczynie

Przedszkole we Wrzeszczynie

ul. 4 lutego 13

64-730 Wieleń

tel. 67 256 10 67